Mmmmilliiiooonnnen

刷没有质量的图以及胡比吐槽
Appear at intervals 出没无常

8er/Aviation/...
But football⚽️ comes first.

DFB/Bayern
Also ATM/ARS/BVB
‼️BUT PLAYERS COME FIRST‼️

大水货 ( ̄▽ ̄)
不撕 ( ̄ー ̄)
谈笑风生

是我低落时会听的歌。

舒缓心情

【虽然我本人和求婚半毛钱关系都没有。

但是别人的幸福会传染给我啊!

G'day pal!

评论