Mmmmilliiiooonnnen

刷没有质量的图以及胡比吐槽
Appear at intervals 出没无常

8er/Aviation/...
But football⚽️ comes first.

DFB/Bayern
Also ATM/ARS/BVB
‼️BUT PLAYERS COME FIRST‼️

大水货 ( ̄▽ ̄)
不撕 ( ̄ー ̄)
谈笑风生

进厂吗

(桑切斯再继续这样闹一年也不是个事儿啊……)

小徳这几年也是转来转去诶?(好吧现在还是传闻)

—————————————————

还在巴黎

评论

热度(4)